ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

 • •    Διάθεση κατάλληλα εκπαιδευμένου Προσωπικού
  •    Σύγχρονος Τεχνολογικός Εξοπλισμός
 • •    Χρήση οικολογικών υλικών φιλικών προς το περιβάλλον, τα ζώα και τον άνθρωπο, πιστοποιημένα με το ευρωπαϊκό σήμα Eco Label
  •    Μεθοδολογία Υλοποίησης Έργων
  •    Παροχή Ποιοτικών Υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα 397
  •    Διαδικασίες ελέγχου των Παρεχόμενων Υπηρεσιών
  •    Χρέωση Πραγματικών ωρών απασχόλησης
  •    Άμεση εξυπηρέτηση – Κάλυψη έκτακτων αναγκών
  •    Άμεση Αντικατάσταση αδειούχων & ασθενών
  •    Καινοτόμες Υπηρεσίες •    Οργάνωση Προσωπικού
  •    Σαφείς, ευέλικτοι & δεσμευτικοί «Όροι Συνεργασίας»
  •    Κάλυψη με συμβόλαιο «Αστικής Ευθύνης & Προσωπικών Ατυχημάτων»
  •    Μείωση του κόστους συντήρησης και λειτουργίας των εγκαταστάσεών σας.
  •    Απελευθέρωση των στελεχών σας από το διαχειριστικό φόρτο.
  •    Διασφάλιση της παραγωγικότητας του προσωπικού σας μέσα από ένα εργονομικό περιβάλλον.
  •    Αύξηση της διαχρονικής αξίας των εγκαταστάσεών σας.
  •    Ανάπτυξη της εικόνας και βέλτιστη απόδοση των εγκαταστάσεών σας.