1. Αρχικοί καθαρισμοί κτιρίων
2. Τακτικοί καθαρισμοί και συντήρηση εγκαταστάσεων
3. Καθαρισμός υαλοπινάκων και προσόψεων κτιρίων
4. Καθαρισμός βιομηχανικών δαπέδων, Parking και αποθηκευτικών χώρων, Καθαρισμός ψευδοροφών από αλουμίνιο ή άλλο υλικό επιδεχόμενο καθαρισμό
5. Καθαρισμός μοκετών •Καθαρισμοί σαλονιών – υφασμάτων- στρωμάτων
6. Κρυσταλλοποίηση μαρμάρινων δαπέδων
7. Καθαρισμό οικιών (αρχικός -τακτικός-συντήρηση)
8. Καθαρισμός σκαφών εσωτερικός (μοκέτες, ταπετσαρίες κλπ) – εξωτερικός (κατάστρωμα, γάστρα)
9. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μυοκτονίες  •Aναγομώσεις πυροσβεστήρων
10. Ελαιοχρωματισμοί
11. Ειδικοί καθαρισμοί (πλημμύρες- φωτιές- καταστροφές- θάνατοι- ζώα)
12. Έργα πρασίνου & συντήρηση κήπων