• •    Διάθεση κατάλληλα εκπαιδευμένου Προσωπικού
   •    Σύγχρονος Τεχνολογικός Εξοπλισμός
  • •    Χρήση οικολογικών υλικών φιλικών προς το περιβάλλον, τα ζώα και τον άνθρωπο, πιστοποιημένα με το ευρωπαϊκό σήμα Eco Label
   •    Μεθοδολογία Υλοποίησης Έργων
   •    Παροχή Ποιοτικών Υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα
   •    Διαδικασίες ελέγχου των Παρεχόμενων Υπηρεσιών
   •    Χρέωση Πραγματικών ωρών απασχόλησης
   •    Άμεση εξυπηρέτηση – Κάλυψη έκτακτων αναγκών
   •    Άμεση Αντικατάσταση αδειούχων & ασθενών
   •    Καινοτόμες Υπηρεσίες •    Οργάνωση Προσωπικού
   •    Σαφείς, ευέλικτοι & δεσμευτικοί «Όροι Συνεργασίας»
   •    Κάλυψη με συμβόλαιο «Αστικής Ευθύνης & Προσωπικών Ατυχημάτων»
   •    Μείωση του κόστους συντήρησης και λειτουργίας των εγκαταστάσεών σας.
   •    Απελευθέρωση των στελεχών σας από το διαχειριστικό φόρτο.
   •    Διασφάλιση της παραγωγικότητας του προσωπικού σας μέσα από ένα εργονομικό περιβάλλον.
   •    Αύξηση της διαχρονικής αξίας των εγκαταστάσεών σας.
   •    Ανάπτυξη της εικόνας και βέλτιστη απόδοση των εγκαταστάσεών σας.