Όραμα της εταιρείας είναι να αποκτήσει ηγετική θέση στο χώρο του Facility Management, να είναι η πρώτη επιλογή της αγοράς και να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των τεχνολογικών εξελίξεων, λειτουργώντας με αίσθημα αυξημένης ευθύνης έναντι των πελατών της, του ανθρώπινου δυναμικού της και της κοινωνίας.

Στρατηγική Ποιότητας Για την Clean Green ένα στοιχείο είναι αδιαπραγμάτευτο: Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Η Ποιότητα μέσα από την δέσμευση, την διάθεση, την ειλικρίνεια, την υπευθυνότητα, την ταχύτητα και την συνέπεια της εξυπηρέτησης.
Βασικός μας στόχος είναι η μεγιστοποίηση της ικανοποίησης του πελάτη και η παγίωση της εμπιστοσύνης του.

Προκειμένου να επιτύχουμε τον στόχο μας, εντείνουμε συνεχώς την προσπάθεια μας για την διασφάλιση των υπηρεσιών  υψηλής ποιότητας:
• Βελτιώνοντας τις μεθόδους υπηρεσιών ελέγχου μέσα από την διεξαγωγή «Customer Satisfaction Surveys –  Έρευνα Ικανοποίησης του Πελάτη» προκειμένου να ελέγξουμε το επίπεδο τον υπηρεσιών μας και την  ικανοποίηση των Πελατών μας.
• Ενισχύοντας το ανθρώπινο δυναμικό με ειδικευμένο προσωπικό.
• Ανανεώνοντας και βελτιώνοντας τον εξοπλισμό μας με μηχανήματα τελευταίας. τεχνολογίας.
• Ενθαρρύνοντας την συνεργασία και παραγωγή της επικοινωνίας μεταξύ των τμημάτων της εταιρείας μέσα από τη  δημιουργία προγραμμάτων επιβράβευσης του προσωπικού.
• Επαναξιολογώντας συνεχώς τους συνεργατών μας.
• Εφαρμόζοντας πρόγραμμα πληροφόρησης και επιμόρφωσης του προσωπικού όλων των βαθμίδων σε θέματα  διασφάλισης ποιότητας, Υγιεινής και Ασφάλειας. Ως σήμερα όλα τα παραπάνω στοιχεία που καλλιεργήσαμε και καλλιεργούμε με επιμονή, μας επιτρέπουν την συνεχιζόμενη ταχεία ανάπτυξη